Blogg om svensk politik

Välkommen till min blogg om svensk politik. Till vardags är jag ledarskribent på en större lokaltidning men på haja.nu skriver jag endast i egenskap av privatperson. Bloggen är sedan den 8 januari 2007 bara ett minne blott men för allmän beskådan finns samtliga blogginlägg från 2006 och senare kvar.

Svensk Politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Den politiska makten ligger således inte hos monarken i Sverige utan hos det folkvalda departementet, det vill säga riksdagen, som utser landets regering. parlamentarism har varit i bruk sedan 1917 och 1974 grundlagsfästes detta statsskick i en regeringsform. Konsekvensen blev att monarkens uppgifter begränsades till att bara representera Sverige.

De fyra grundlagar som reglerar landets statsskick är

• Regeringsformen (RF)
• Successionsordningen (SO)
• Tryckfrihetsförordningen (TF)
• Yttrandefrihetslagen (YGL)

Grundlagar i Sverige kan endast ändras genom att riksdagen – det folkvalda parlamentet – fattar samma beslut två gånger. Ett annat krav är att ett allmänt val hålls däremellan. Senast en grundlagsändring trädde i kraft i Sverige var 1 januari 2011. Riksdagens huvudsakliga uppgift är inte bara att stifta lagar utan även att godkänna budgeten och en tillträdande statsminister.

Den offentliga makten utgår från folket, vilka representeras av riksdagens 349 ledamöter. Fram till 1971 hade Sverige en tvåkammarriksdag och sedan dess en enkammarriksdag. Riksdagsledamöter utses i allmänna val vart fjärde år, dock var mandatperioden endast tre år mellan 1970 och 1994. För att rösta i allmänna val i Sverige måste du vara minst 18 år samt folkbokförd i landet.

Politiska Partier i Sverige

Flera politiska partier i Sverige har närmat sig mitten på vänster-högerskalan, och det bara senaste åren. Däremot har blockuppdelningen i landet blivit allt mer tydlig. Skillnaden blocken emellan är framför allt hur man förhåller sig till skattenivåer men också storleken på den offentliga sektorn. Hur man ser på statligt ägande är en annan avgörande skillnad mellan blocken i Sverige.

Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (S) och Moderata Samlingspartiet (M) är landets två största partier. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har varit störst parti sedan 1917 och var endast varit i opposition under nio år mellan 1932 och 2006. I valet 2010 fick Moderata Samlingspartiet 30 procent av rösterna, bara en halv procent färre röster än Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Partiet är både marknadsvänligt och liberalkonservativt.

Sedan 2004 ingår Moderata Samlingspartiet i det som kallas Alliansen. Där ingår även tre mindre partier och dessa är Liberalerna (L), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (Kd). Sveriges socialdemokratiska arbetareparti har i sin tur samarbetat med Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet de gröna (Mp), men till valet 2014 gick man till val som tre separata partier.

Första gången nationalistpartiet Sverigedemokraterna (Sd) kom in i riksdagen var 2010. Partiet har som kännetecken att vara kritisk mot invandringen och därför anser övriga riksdagspartier att Sverigedemokraterna är odemokratiskt och rasistiskt. I södra Sverige har paritet etablerats i många kommuner och den negativa utvecklingen har spridit sig norrut. Sverigedemokraterna blev landets tredje största parti i valet 2014. Vad händer härnäst i svensk politik?

Om mig

Min politiska åsikt är ingen hemlighet men ändå väljer jag att inte basunera ut den på haja.nu. Jag hoppas och tror att alla – oavsett politisk inriktning – finner bloggen intressant. Svensk politik angår hela Sverige och därför är politik viktigt att tala om. Nu är bloggen nere sen tio år tillbaka men som ett minne ligger inläggen kvar. Sedan dess har mycket hänt inom svensk politik. En av de mest aktuella frågorna just nu är den om det svenska spelmonopolet – hur ligger det egentligen till? Kommer jämförelsesajter som Casinobonus24.se leva vidare eller blir det endast operatörernas marknad? Det återstår att se i dagsläget.