Pessimisten konstaterar att även nya justitieministern Beatrice Ask vill ha buggning. Det var nu ingen nyhet. Redan i regeringsförklaringen fick vi veta att buggning skulle införas.

Optimisten kan å andra sidan konstatera att Sverige i Beatrice Ask tycks ha fått en justitieminister som erkänner konflikten mellan att ge alltför många verktyg åt brottsbekämparna och att värna den personliga integriteten. Innan buggning införs måste integritetsskyddet förbättras. På samma sätt kan man se att hon ställer sig bakom förslaget om datalagring, men vill undanta e-post. Den som länge var förhandstippad som justitieminister, fp:s Johan Pehrson, uttalade sig sällan lika försiktigt som Ask gör i t ex dagens DN.