Nye finansministern Anders Borg klev upp i talarstolen. Med ring i örat, hästsvansen på plats och ledig kostym utan slips inledde han med att ge Göran Persson erkännande för att Sveriges finanser är i ordning.

Pär Nuder fick första repliken, rättade till glasögenen och den röda slipsen och uttryckte en sur kommentar som signalerade att han tyckte att Borg befann sig på en plats som rättmätigen borde tillhöra honom. Sedan körde han valrörelsen i repris.