Den som tror att ekonomen Lars Calmfors DN-drapa – som fått rubriken ”Slopa höjd a-kasseavgift och minska jobbavdraget” – i första hand är en kritik mot regeringen bör läsa hela artikeln noggrant. Jag bjuder på tre citat.

DN:s arbetsmarknadsjournalister publicerat en rad artiklar som okritiskt återgett fackets synpunkter men inte en enda som refererat arbetsgivarsynpunkter eller den forskning som är relevant i sammanhanget. Den här artikeln är ett försök att få lite mer sans och balans i diskussionen.

Självklart skulle det bästa vara om det gick att öka sysselsättningen kraftigt utan att minska förmånerna i arbetslöshetsförsäkringen. Men det är vad socialdemokratiska regeringar försökt göra i ett drygt decennium utan att lyckas.

Jag håller med om att förslagen om a-kassefinansieringen behöver en bättre underbyggnad. Men man bör också komma ihåg att a-kassor och fack nästan aldrig ställer några krav på att effekterna av höjda förmånsnivåer på sysselsättning och tillväxt ska utredas innan de genomförs. Generellt sett är det ett mycket allvarligare problem för den demokratiska beslutsprocessen, eftersom det lätt leder till att man glider in i alltför generösa system utan att vara medveten om konsekvenserna.