”Jag tror att det var fel att avdemokratisera högskolestyrelserna” säger Mikael Damberg och sätter likhetstecken mellan demokrati och närvaro av partipolitiker.

Jag undrar i mitt stilla sinne hur han ska få en sådan demokratisyn att gå ihop med, säg, idéer om elevdemokrati eller interndemokrati i frivilligorganisationer – två företeelser som jag är övertygad om att Mikael Damberg är positiv till.