Ur DN:

Migrationsminister Tobias Billströms förslag om att traffickingoffer, som vittnar mot människosmugglare, ska få permanent uppehållstillstånd stöter på omedelbar patrull. Den politiska oppositionen ger tummen ner åt förslaget.

En helt vanlig ingress till en helt vanlig artikel om en helt vanlig nyhet i ett inte längre helt vanligt Sverige.

Det jag reagerar på är formuleringen ”den politiska oppositionen”. I rapporter från utlandet skriver man ofta så, i synnerhet om man ska berätta om politiska läget för en demokratisk rörelse i någon afrikansk diktatur. Men jag kan inte minnas att jag sett det i en artikel om Sverige.*

Den politiska oppositionen? Till skillnad från den fackliga? Den utom-parlamentariska?

För knappt två år sedan tyckte Lars Gustafsson att borgerligheten borde sluta kalla sig så och i stället ”konsekvent tala om oppositionen”.Hans syfte var att bryta enpartistatens makt över tanken som delade in Sverige i ”regeringen” mot ”de borgerliga”.

Jag ansåg då att han tänkte fel och tycker mig i dag se det bekräftat. I normalfallet betyder regering socialdemokraterna och opposition likställs med de borgeliga. Därför har det plötsligt blivit så viktigt att tala om ”den borgerliga regeringen” och ”den politiska oppositionen”.

*En googlesökning visade att min känsla var rätt, men att det faktiskt fanns enstaka artiklar där uttrycket används i ett svenskt sammanhang.