Uddénaffären för två år sedan sparkade igång en kort debatt kring journalistikens oberoende.

Gustav Fridolins avhopp till journalistiken gav åter anledning att ta upp frågan.

Magnus Ljungkvist, som vare sig han vill det eller inte kommer kallas bloggaren som fällde en minister, är tydligt s-märkt. Det är inget problem för honom. Inte för hans läsare heller. Trovärdigheten blir inte mindre – tvärtom. Han skriver bra om journalistikens brist på varudeklaration.

Journalisten är en samhällsmedborgare bland andra, hon påverkas av politiken och samhällets utveckling i stort. Hennes reportage kommer fram i en samverkan mellan hennes värderingar och det hon ska skildra. Vinkeln kan väljas på rent egoistiska grunder eller i sympati med andra. Men det är ytterst sällan detta redovisas på nyhetssidorna.

Det kan jämföras med Kent Asps påstående att journalistens politiska värderingar inte har någon betydelse för journalistiken.

Avslutningsvis: Magnus Ljungkvists goda journalistiska hantverk har lett till att han fått ta emot hot. Se därför detta inlägg som ett stöd till Magnus.