Morgonpigge Morian såg snabbt varför Marita Ulvskog plötsligt vill förkorta mandatperioderna från tre till fyra år. Men han borde skippa frågetecknet i rubriken och sätta dit ett utropstecken i stället.

Som vanligt kan det vara mer intressant att lyssna till vad Marita Ulvskog inte säger. Om hon nu vore genuint intresserad av att låta politikerna möta väljarna mer än vart fjärde år kunde hon överge den bisarra ståndpunkten om det kommunala sambandet. Genom att lägga kommunalvalen mellan riksdagsvalen skulle man sätta en febertermometer i det politiska etablissemangets finare delar vartannat år.

Motargumentet går ut på att man får högre valdeltagande i kommunalvalen genom att ha dem samma dag som riksdagsvalen. Sätter man likhetstecken mellan högt valdeltagande och en fungerande demokrati kan det kanske ha en poäng, men jag har svårt att se det demokratiska värdet i att rikspolitik och lokalpolitik blandas samman till en salig röra vart fjärde år. Dessutom blir granskningen av den lokala politiken lidande när fokus hamnar på riksdagsvalet vart fjärde år.