Jan Guillou ser Sverigedemokraterna som ett allvarligt hot. Man får anta att han därmed vill bekämpa partiet, och då är det ju bra att veta varifrån partiets väljare kommer.

Samtidigt gläds han åt folkpartiets tillbakagång med formuleringen ”de utlänningsfientliga rösterna gick till mer öppet utlänningsfientliga krafter”. Och det krävs bara en hastig titt i SVT:s valundersökning för att se att det där med siffror inte är Guillous starka gren.

Fp är det parti som tappade minst väljare till sd, kd det enskilda parti som tappade mest. Både s, v och mp tappade var för sig större andel väljare till sd än moderaterna. Flest sd-väljare kom i första hand från andra småpartier, därefter från tidigare blankröstare och soffliggare.

Men det är förstås siffror som inte passar med myterna från 2002.