Johan Ingerö förklarar varför Jan Björklunds förslag att tillåta särskilda pojk- och flickklasser tyder på en störtskön inställning hos skolministern.

Själv minns jag att killar och tjejer till exempel hade separata gymnastiklektioner under högstadietiden, så Björklunds tanke kan knappast härstamma från 50-talet som Ibrahim Baylan verkar tro.