Den 3 april 1887 formulerade den brittiske historikern Lord Acton ett brev till biskop Mandell och blev omedelbart garanterad en plats i världens citatsamlingar. Makt tenderar att korrumpera och absolut makt korrumperar absolut, skrev han.

Jag inleder en liten text i UNT på detta sätt, och fortsättningen finns här.