En liten betraktelse i UNT över det faktum att svenska ministrar visserligen avgår ibland, men sällan på grund av att det gör något fel i tjänsten. I stället är det obetalda tv-licenser och slarv med kontokortet som gör att de faller.

Det finns, så vitt jag kan se, bara ett undantag. När Laila Freivalds sent omsider avgick – för andra gången – var det mot bakgrund av att hon vid två tillfällen misslyckats i tjänsten.