Några reflektioner (somliga mer seriösa än andra) kring våra två ”skandalministrar” medan drevet går:

– Båda är före detta journalister.
– Båda är helt nya i politiken.
– Båda är kvinnor.
– Det ena drevet startades i bloggvärlden. Starkt jobbat av Magnus.
– Hur många av oss som inte är födda in i politiken skulle klara en granskning av detta slag?
– Regeringen Reinfeldt hann finnas i fem dagar innan första avgångskravet kom.
– Marita Ulvskog har ännu inte beklagat att det bara är ena sidan som granskas.