Socialdemokraterna har hotat med KU-anmälan mot Cecila Stegö Chilò pga den obetalda tv-licensen. Joel Malmqvist förklarar varför detta är en sällsynt dålig idé.

Konstitutionsutskottet är nu ingen allmän klagomur. Utskottets uppgifter är tydligt angivna i regeringsformen (12 kap. 1 §): ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.” Det handlar alltså inte om att ”Konstitutionsutskottet skall granska statsrådens allmänna vandel och lämplighet”. Huruvida statsråden betalade tv-avgift på 90-talet har inte ett jota med utskottet att göra och det har inte heller statsministerns beslut att låta syndarna stanna i regeringen