Jag tror att många är angelägna om att kunna bihålla det goda resultat som man har uppnått de senaste åren. Man är försiktig helt enkelt.

Stefan Ackerby vid Sveriges kommuner och landsting förklarar varför relativt få kommuner sänker skatten, trots maktskiften till de borgerligas favör.

Men det handlar i lika stor utsträckning om att det är relativt enkelt att höja kommunalskatten jämfört med att sänka den. Man talar alltid om den som ”tioöringar” eller möjligen ”kronor” trots att det i själva verket rör sig om huvuddelen av den inkomsstskatt en vanlig löntagare betalar. Och som politiker är det alltid lättare att utlova nytt kommunalt godis än att förklara varför någonting ska skäras bort.

Borgerliga kommunpolitiker är notoriskt dåliga på att leva som de lär. De motsätter sig ofta skattehöjningar som presenteras av socialdemokraterna, men redan vid nästa budgettillfälle betraktar de kommunens nya intäktsnivå som given. Å andra sidan brukar socialdemokrater sällan tala om skattehöjningar i valtider. De plockas i stället fram när kommunens usla ekonomi ”tvingar” dem till det.

De enda som är rakt igenom ärliga är vänsterpartisterna. De vill alltid höja skatten och berättar det snällt och villigt för alla som lyssnar.