Göran Persson om Maria Borelius avgång 14/10 2006:

Mindre väntat var att hon tar detta steg själv, och att statsministern inte har agerat mer kraftfullt för att skilja henne från uppdraget. Inför omfattande och klandervärda handlingar var hennes situation omöjlig. Därför faller hennes avgång tungt tillbaka på regeringsbildaren som borde vidtagit nödvändiga kontroller i tid.

Göran Persson om Laila Freivalds avgång 21/3 2006:

Det var hennes eget beslut. Och jag har ingen anledning att överpröva det.