Jag är lite skeptisk till Global Utmanings länklista under rubriken Global rättvisa. Men det hindrar ju inte att deras välfärdspanel är intressant.

När vi höjer blicken ser vi ett mönster. Vi ser en välfärd som har blivit alltmer digital. Antingen är man innanför eller utanför.

Så sammanfattar panelen sina texter i rapporten Den digiatala välfärden.

Det blev en ledare i ämnet i UNT:

Att det i morgon är Fredrik Reinfeldt och inte Göran Persson som läser upp regeringsförklaringen beror till stor del på att alliansen under ledning av de nya moderaterna har vänt sig mot välfärdens digitala utveckling. Socialdemokraternas valförlust är ett resultat av en politik där det har varit viktigare att försvara förmåner för dem som är inne i systemen än att hjälpa dem som är utanför att komma in.

Det intrycket förstärks av att Göran Persson i dag kör sin valretorik i repris, trots att det var just den som kostade honom segern.