I dag dominerar synsättet att trygga elever lär sig mer. Det kan vid en första anblick låta självklart, men genom detta synsätt hamnar väldigt mycket fokus i skolans arbete på att göra eleverna trygga. Och så länge vi inte lyckas med att skapa trygga elever så får kunskapsuppdraget stå tillbaka. Det är nu dags att vända på synsättet. Vi ska uttrycka att elever som lär sig blir trygga elever. Detta flyttar fokus till det som är skolans viktigaste uppgift, nämligen att förmedla kunskap.

Haninges skolsosse nummer ett, Robert Noord, gör upp med sitt partis flumskolepolitik.

Efter en sådan välgärning är man benägen att förlåta att han tror att all god skolpolitik egentligen härstämmar från socialdemorkaterna och att han inte känner till exempelvis liberalen Fridtjuv Bergs insatser för att skapa en skola för alla innan socialdemokratin ens bildats. (Lästips: kapitel sju i boken Liberala pionjärer.)